ציורים של צדיקים


ציורים של צדיקים ותפילה בציון שלהם חזק ומועיל, התפילות נענות, שום תפילה לא הולכת לאיבוד.