ציורים של נחל


ציורים של נחל ברמת הגולן האוויר נעים ומשיב נפש שם מצויה שלווה ורגיעה, אפשר לראות את הזרימה של המים. לפרוש שמיכה... חלום רוחב 90 ס"מ אורך 30 ס"מ


350