ציורים של מים וזרימה, יש הרבה אנשים שגרים ליד נחל ברמת הגולן .