ציורים של אנשים


הגלריה של ג'ודי ציורים של אנשים מביאה ציור נוסף של הסטייפלר הרב יעקב ישראל, נקרא בשם סטייפלר בגלל שנולד בעיר סטייפלר ברוסיה ענק שבענקים דמות לחיקוי.


3100