ציורים של אמא רחל


ציורים של קברי צדיקים רק תפילה.. כוח התפילה בקברי צדיקים ואצל רחל אמנו חזק ומועיל.


1000