ציורים בעמוקה. רבי יונתן בן עוזיאל


ציורים של תפילה בעמוקה ליד צפת בציון של רבי יונתן בן עוזיאל, אומרים שיש סגולה להתפלל שם לזווג. רק תפילה.. רוחב 60 ס"מ אורך 80 ס"מ


600